arcose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcose.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arcose

    * kỹ thuật

    cái kết