archine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • archine

    a Russian unit of length (71 cm)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).