arcading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcading.

Từ điển Anh Việt

  • arcading

    * danh từ

    (kiến trúc) dãy nhịp cuốn