arcsine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcsine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcsine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcsine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arcsine

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  arcsin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arcsine

  Similar:

  arc sine: the inverse function of the sine; the angle that has a sine equal to a given number

  Synonyms: arcsin, inverse sine