arc sine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arc sine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arc sine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arc sine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arc sine

    the inverse function of the sine; the angle that has a sine equal to a given number

    Synonyms: arcsine, arcsin, inverse sine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).