arcella nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcella nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcella giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcella.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arcella

    an amoeba-like protozoan with a chitinous shell resembling an umbrella

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).