arctiid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arctiid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arctiid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arctiid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arctiid

    stout-bodied broad-winged moth with conspicuously striped or spotted wings; larvae are hairy caterpillars

    Synonyms: arctiid moth

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).