arc-lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arc-lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arc-lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arc-lamp.

Từ điển Anh Việt

  • arc-lamp

    /'ɑ:klæmp/

    * danh từ

    (điện học) đèn cung lửa, đèn hồ quang