arching nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arching nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arching giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arching.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arching

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  hiệu ứng vòm

  khối xây vòm

  sự hình thành vòm

  sự phình nở

  sự tạo vòm

  tác dụng vòm

  xây dựng theo kiến trúc vòm

  cơ khí & công trình:

  sự xây cuốn

Từ điển Anh Anh - Wordnet