arching horn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arching horn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arching horn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arching horn.

Từ điển Anh Việt

  • arching horn

    (Tech) ống loa phòng đánh lửa