arched nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arched nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arched giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arched.

Từ điển Anh Việt

 • arched

  /ɑ:tʃt/

  * tính từ

  cong, uốn vòng cung, hình vòm

  có khung vòm, có khung tò vò, có nhịp cuốn

  arched bridge: cầu có nhịp cuốn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arched

  constructed with or in the form of an arch or arches

  an arched passageway

  Similar:

  arch: form an arch or curve

  her back arches

  her hips curve nicely

  Synonyms: curve, arc

  arced: forming or resembling an arch

  an arched ceiling

  Synonyms: arching, arciform, arcuate, bowed