arc-back nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arc-back nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arc-back giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arc-back.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arc-back

    * kỹ thuật

    điện:

    hồ quang ngược