arcane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcane.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arcane

    requiring secret or mysterious knowledge

    the arcane science of dowsing

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).