arcback nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcback nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcback giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcback.

Từ điển Anh Việt

  • arcback

    (Tech) sự đánh lửa ngược, phản hồ quang (trong bộ nắn điện thủy ngân)