arcady nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcady nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcady giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcady.

Từ điển Anh Việt

  • arcady

    /ɑ:'keidjə/ (Arcady) /'ɑ:kədi/

    * danh từ

    vùng A-ca-đi-a (ở Hy lạp)

    (thơ ca) nơi đồng quê thanh bình hạnh phúc