archive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archive.

Từ điển Anh Việt

 • archive

  (Tech) tài liệu, tài liệu lưu trữ; lưu trữ (đ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • archive

  * kỹ thuật

  lưu trữ

  toán & tin:

  kho trữ

  niêm cất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • archive

  a depository containing historical records and documents

  put into an archive

  Synonyms: file away