archive file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archive file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archive file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archive file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • archive file

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  lưu file

  tập tin lưu trữ

  tệp lưu trữ

  tệp tin lưu trữ