archives nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archives nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archives giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archives.

Từ điển Anh Việt

 • archives

  /'ɑ:kitreiv/

  * danh từ số nhiều

  văn thư lưu trữ

  cơ quan lưu trữ

 • archives

  (Tech) tài liệu lưu trữ;, kho lưu trữ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • archives

  * kinh tế

  kho văn thư lưu trữ

  văn thư lưu trữ

  * kỹ thuật

  lưu trữ

  nơi lưu trữ

  phòng lưu trữ

  toán & tin:

  kho chữ

  kho lưu trữ

  niêm cất

  xây dựng:

  nhà lưu trữ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • archives

  collection of records especially about an institution

  Similar:

  archive: a depository containing historical records and documents

  archive: put into an archive

  Synonyms: file away