archiver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archiver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archiver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archiver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • archiver

  * kỹ thuật

  bộ lưu trữ

  nơi lưu trữ

  toán & tin:

  phần lưu trữ