archway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archway.

Từ điển Anh Việt

 • archway

  /'ɑ:tʃwei/

  * danh từ

  cổng tò vò

  lối đi có mái vòm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • archway

  * kỹ thuật

  lối đi dưới vòm

  xây dựng:

  đường đi dưới cuốn

  đường vòm

  lối đi có vòm

  ô cửa có vòm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • archway

  Similar:

  arch: a passageway under a curved masonry construction

  they built a triumphal arch to memorialize their victory