archon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archon.

Từ điển Anh Việt

  • archon

    * danh từ

    (sử học) quan chấp chính (cổ Hy-Lạp)