arcana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcana.

Từ điển Anh Việt

  • arcana

    /ɑ:'keinəm/

    * danh từ, số nhiều arcana

    bí mật; bí mật nhà nghề, bí quyết