spark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spark.

Từ điển Anh Việt

 • spark

  /spɑ:k/

  * danh từ

  tia lửa, tia sáng; tàn lửa

  tia loé, ánh loé, chấm sáng loé (ở đá quý)

  lời đối đáp nhanh trí; nét sắc sảo (của trí thông minh)

  ((thường) phủ định) một tia, một tị

  if you had a spark of generosity in you: nếu như anh còn tí chút lượng cả nào

  (Sparks) nhân viên rađiô

  fairy sparks

  ánh lân quang (phát ra từ thực vật mục nát); ma trơi

  to strike sparks out of somebody

  gợi được sự sắc sảo dí dởm của ai (nhất là trong khi nói chuyện)

  * ngoại động từ

  làm cho ai bật tia lửa

  to spark off khuấy động, làm cho hoạt động

  * nội động từ

  phát tia lửa, phát tia điện

  * danh từ

  người vui tính

  người trai lơ

  * nội động từ

  trai lơ

  * ngoại động từ

  tán tỉnh, tán (gái)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • spark

  * kỹ thuật

  bật lửa

  đánh lửa

  đánh lửa điện

  khoảng cách điện cực

  phóng điện tia lửa

  tia lửa điện

  tia sáng

  cơ khí & công trình:

  mảnh kim cương nhỏ

  vật lý:

  phóng tia lửa điện

  điện:

  tia hồ quang

  y học:

  tia lửa, tia sáng, tia điện

Từ điển Anh Anh - Wordnet