sparkish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sparkish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sparkish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sparkish.

Từ điển Anh Việt

  • sparkish

    /'spɑ:kiʃ/

    * tính từ

    trai lơ, hay tán gái