trip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trip.

Từ điển Anh Việt

 • trip

  /trip/

  * danh từ

  cuộc đi chơi, cuộc dạo chơi, cuộc du ngoạn

  (hàng hải) chuyến đi, cuộc hành trình, sự vượt biển

  maiden trip: chuyến đi đầu tiên (của một con tàu)

  bước nhẹ

  bước trật, bước hụt; sự vấp, sự hụt chân

  (nghĩa bóng) sai lầm, sai sót, lỗi; sự nói lỡ lời

  sự ngáng, sự ngoéo chân; cái ngáng, cái ngoéo chân

  mẻ cá câu được

  (kỹ thuật) sự nhả; thiết bị nhả

  * nội động từ

  bước nhẹ, đi nhẹ bước, nhảy múa nhẹ nhàng

  to trip up the stairs: đi nhẹ bước lên cầu thang

  trật bước, hụt chân, bước hụt, vấp

  to trip over a stone: vấp phải một hòn đá

  (nghĩa bóng) lầm, lầm lỗi; nói lỡ lời

  * ngoại động từ

  ngáng, ngoéo (chân), làm cho vấp ngã

  (hàng hải) thả trượt (neo)

  (kỹ thuật) nhả (máy)

  to trip up

  ngáng, ngoéo chân, làm cho vấp ngã

  he tried to trip me up: nó định ngáng tôi

  tóm được (ai) làm sai

  the lawyer tripped the witness up: luật sư tóm được sai sót của nhân chứng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • trip

  * kinh tế

  chuyến

  * kỹ thuật

  cấu nhả

  chuyến đi

  cơ cấu nhả

  cuộc hành trình

  hành trình

  lật dừng chạy

  ngắt

  nhả

  nhả khớp

  nhả ra

  sự nhả

  sự tách công suất

  sự trích công suất

  tách ra

  tháo ra

  vật lý:

  cấu lật

  chu kỳ khoan (kỹ thuật khoan)

  vòng quay khoan

  cơ khí & công trình:

  hành trình du lịch

  điện:

  nhẩy

  tác động (ngắt)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • trip

  a journey for some purpose (usually including the return)

  he took a trip to the shopping center

  a hallucinatory experience induced by drugs

  an acid trip

  an exciting or stimulating experience

  Synonyms: head trip

  a light or nimble tread

  he heard the trip of women's feet overhead

  an unintentional but embarrassing blunder

  he recited the whole poem without a single trip

  he arranged his robes to avoid a trip-up later

  confusion caused his unfortunate misstep

  Synonyms: trip-up, stumble, misstep

  cause to stumble

  The questions on the test tripped him up

  Synonyms: trip up

  put in motion or move to act

  trigger a reaction

  actuate the circuits

  Synonyms: actuate, trigger, activate, set off, spark off, spark, trigger off, touch off

  get high, stoned, or drugged

  He trips every weekend

  Synonyms: trip out, turn on, get off

  Similar:

  slip: an accidental misstep threatening (or causing) a fall

  he blamed his slip on the ice

  the jolt caused many slips and a few spills

  tripper: a catch mechanism that acts as a switch

  the pressure activates the tripper and releases the water

  stumble: miss a step and fall or nearly fall

  She stumbled over the tree root

  travel: make a trip for pleasure

  Synonyms: jaunt