triplet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triplet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triplet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triplet.

Từ điển Anh Việt

 • triplet

  /'triplit/

  * danh từ

  bộ ba

  đứa con sinh ba

  đoạn thơ ba câu

  (âm nhạc) Triplê

 • triplet

  bộ ba

 • triplet

  bộ ba

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • triplet

  * kỹ thuật

  bộ ba

  nhóm ba

  nhóm ba (phổ học)

  toán & tin:

  byte gồm ba bít

  điện lạnh:

  mức ba

  vạch ba

Từ điển Anh Anh - Wordnet