ternion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ternion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ternion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ternion.

Từ điển Anh Việt

  • ternion

    * danh từ

    bộ ba

    (in) trang giấy gấp ba

Từ điển Anh Anh - Wordnet