trinity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trinity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trinity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trinity.

Từ điển Anh Việt

  • trinity

    /'triniti/

    * danh từ

    nhóm ba (người, vật)

    (the Trinity) (tôn) ba ngôi một thể

Từ điển Anh Anh - Wordnet