trine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trine.

Từ điển Anh Việt

  • trine

    /train/

    * tính từ

    gấp ba, bằng ba lần

Từ điển Anh Anh - Wordnet