trinectes maculatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trinectes maculatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trinectes maculatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trinectes maculatus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • trinectes maculatus

    Similar:

    hogchoker: useless as food; in coastal streams from Maine to Texas and Panama

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).