triplane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triplane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triplane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triplane.

Từ điển Anh Việt

  • triplane

    /'traiplein/

    * danh từ

    máy bay ba lớp cánh