trigger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trigger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trigger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trigger.

Từ điển Anh Việt

 • trigger

  /'trigə/

  * danh từ

  cò súng

  to pull the trigger: bóp cò

  nút bấm (máy ảnh...)

  to be quick on the trigger

  bóp cò nhanh

  hành động nhanh; hiểu nhanh

  * ngoại động từ

  ((thường) + off) gây ra, gây nên

 • trigger

  (máy tính) trigơ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • trigger

  * kỹ thuật

  bộ khởi động

  bộ kích khởi

  bộ xúc phát

  cò súng

  khởi động

  kích hoạt

  nhả

  vật lý:

  bộ nhả

  cấu khởi động

  cấu nhả cửa sập

  xung khởi động

  xung phát

  hóa học & vật liệu:

  trigơ

Từ điển Anh Anh - Wordnet