firing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

firing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm firing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của firing.

Từ điển Anh Việt

 • firing

  /'faiəriɳ/

  * danh từ

  sự đốt cháy

  sự nung gạch

  sự đốt lò

  sự giật mình

  sự bắn; cuộc bắn

  chất đốt (than, củi, dầu...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet