arouse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arouse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arouse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arouse.

Từ điển Anh Việt

 • arouse

  /ə'rauz/

  * ngoại động từ

  đánh thức

  khuấy động, gợi

  to arouse harred: gợi lòng căm thù

  (nghĩa bóng) thức tỉnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet