conjure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conjure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conjure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conjure.

Từ điển Anh Việt

 • conjure

  /'kʌndʤə/

  * động từ

  làm trò ảo thuật

  to conjure a rabbit out of an hat: làm trò ảo thuật cho một con thỏ chui từ cái mũ ra

  làm phép phù thuỷ

  gọi hồn, làm hiện hồn

  to conjure up the spirits of the dead: gọi hồn người chết

  gợi lên

  to conjure up visions of the past: gợi lên những hình ảnh của quá khứ

  trịnh trọng kêu gọi

  conjure man

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lão phù thuỷ

  conjure woman

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mụ phù thuỷ

  a name of conjure with

  người có thế lực lớn, người có nhiều ảnh hưởng

Từ điển Anh Anh - Wordnet