conjurer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conjurer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conjurer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conjurer.

Từ điển Anh Việt

 • conjurer

  /'kʌndʤərə/ (conjuror) /'kʌndʤərə/

  * danh từ

  người làm trò ảo thuật

  thầy phù thuỷ, pháp sư

  người thông minh khác thường; người rất khéo; người có tài cán

  he is no conjurer: nó chẳng có tài cán gì

Từ điển Anh Anh - Wordnet