magician nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magician nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magician giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magician.

Từ điển Anh Việt

  • magician

    /mə'dʤiʃn/

    * danh từ

    thuật sĩ, pháp sư, thầy phù thuỷ

Từ điển Anh Anh - Wordnet