wake up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wake up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wake up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wake up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wake up

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thức dậy

Từ điển Anh Anh - Wordnet