wakening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wakening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wakening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wakening.

Từ điển Anh Việt

 • wakening

  /'weikniɳ/

  * danh từ

  sự đánh thức

  sự thức dậy, sự tỉnh dậy

  sự gợi lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet