waken nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waken nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waken giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waken.

Từ điển Anh Việt

 • waken

  /'weikən/

  * ngoại động từ

  đánh thức

  gợi lại (kỷ niệm)

  * nội động từ

  thức dậy, tỉnh dậy

  to waken from sleep: tỉnh dậy, thức giấc

Từ điển Anh Anh - Wordnet