wake island nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wake island nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wake island giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wake island.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wake island

    an island in the western Pacific between Guam and Hawaii

    Synonyms: Wake

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).