wakeboard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wakeboard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wakeboard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wakeboard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wakeboard

    Similar:

    wake board: a buoyant board (resembling a surfboard) that is used to ride over water while being pulled behind a motorboat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).