ignition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition.

Từ điển Anh Việt

 • ignition

  /ig'niʃn/

  * danh từ

  sự đốt cháy, sự bốc cháy

  sự mồi lửa, sự đánh lửa

  battery ignition: sự mồi lửa bằng ắc quy

  spark ignition: sự mồi bằng tia lửa

  bộ phận mồi lửa, bộ phận đánh lửa (trong máy) ((viết tắt) ign)

 • ignition

  sự bốc cháy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ignition

  * kỹ thuật

  nút đề máy

  mồi lửa

  sự bốc cháy

  sự đánh lửa

  sự đốt

  sự đốt cháy

  sự mồi

  sự mồi lửa

  sự sinh tia điện

  hóa học & vật liệu:

  sự bắt cháy

Từ điển Anh Anh - Wordnet