ignition plug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition plug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition plug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition plug.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition plug

    * kỹ thuật

    bugi (đánh lửa)

    bugi đánh lửa

    nút nối công tắc