ignition switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ignition switch

  * kỹ thuật

  công tắc

  núm công tắc

  ô tô:

  công tắc đánh lửa

  công tắc khóa điện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ignition switch

  switch that operates a solenoid that closes a circuit to operate the starter