ignition timing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition timing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition timing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition timing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ignition timing

  * kỹ thuật

  sự điều chỉnh đánh lửa

  sự định thời đánh lửa

  ô tô:

  cân lửa

  điện lạnh:

  định thời mồi

  cơ khí & công trình:

  sự chỉnh lửa