ignition point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ignition point

  * kỹ thuật

  điểm bốc cháy

  điểm đánh lửa

  nhiệt độ bốc cháy

  vít lửa

  ô tô:

  thời điểm đánh lửa