ignition lag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition lag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition lag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition lag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ignition lag

  * kỹ thuật

  sự đánh lửa trễ

  ô tô:

  thời gian trễ cháy

  điện tử & viễn thông:

  thời hạn bốc cháy

  thời hạn đốt cháy

  thời hạn tự cháy