ignition circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition circuit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition circuit

    * kỹ thuật

    điện:

    mạch đánh lửa