ignition voltage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition voltage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition voltage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition voltage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ignition voltage

  * kỹ thuật

  điện áp đánh lửa

  điện áp mồi

  điện:

  điện thế mồi